Subnavigatie
Rijontzegging.nl

Gevolgen te snel rijden buiten bebouwde kom

Wie buiten de bebouwde kom meer dan 30 km per uur te snel rijdt, krijgt behalve een forse boete ook een aantekening op het strafblad.

Als u buiten de bebouwde kom een snelheidsovertreding pleegt van 30 kilometer of meer, dan wordt deze overtreding geregistreerd in uw Justitiële Documentatie. Dit wordt in de volksmond ook wel het strafblad genoemd. Deze aantekening kan gevolgen hebben voor het geval u binnen twee jaar na afdoening van de vorige overtreding opnieuw in de fout gaat. Met de term "afdoening" wordt bedoeld dat uw zaak is behandeld en is geëindigd met een Strafbeschikking of vonnis waarbij aan u bijvoorbeeld een geldboete of een rijontzegging is opgelegd. Loopt u binnen die termijn opnieuw tegen de lamp, dan wordt dat gezien als recidive. Dat heeft tot gevolg dat u strenger wordt gestraft. De grens van 30 kilometer per uur geldt voor alle wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van snelwegen. Daar vindt registratie van uw overtreding plaats vanaf een overschrijding van 40 kilometer per uur. Vreest u een rijontzegging dan is het belangrijk een ervaren advocaat te raadplegen.        

Bel ons nu