Straffen rijden onder invloed en snelheidsovertredingen

Op deze pagina vindt u de straffen die u kunt verwachten wanneer u heeft gereden onder invloed van alcohol of wanneer u de maximumsnelheid fors heeft overschreden. Let wel: het betreft hier richtlijnen waar door de rechter en officier van justitie van kan worden afgeweken. Loopt uw rijbewijs gevaar? Raadpleeg dan altijd een gespecialiseerde advocaat.


Straffen rijden onder invloed

Wie onder invloed van alcohol of drugs rijdt, kan een langdurige rijontzegging verwachten. Neem contact op voor de beste bijstand als u onder invloed heeft gereden.

Het kan de beste overkomen: een borrel teveel op en toch achter het stuur gaan zitten. Toch kunt u bij de rechter of Officier van justitie meestal niet op begrip rekenen als u met teveel alcohol op achter het stuur bent aangehouden. Klik op de link voor de meest recente oriëntatiepunten van de rechtbanken of download deze hieronder als PDF. 

Lees meer

Rijontzegging, boetes en taakstraf

Te snel rijden?

Wie te snel rijdt, kan rekenen op een rijontzegging. Toch wordt niet meteen een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd. Lichte snelheidsovertredingen worden afgedaan met een geldboete. Vanaf 30 kilometer te snel loopt het rijbewijs gevaar.

Rijdt u meer dan 50 kilometer te snel, dan wordt door de politie uw rijbewijs ingevorderd. Er wacht u dan een onvoorwaardelijke rijontzegging van minimaal 2 maanden. Heeft u tussen de 50 en 60 kilometer te snel gereden, dan wordt uw rijbewijs drie maanden ingehouden. Vanaf 70 kilometer te snel moet u er op rekenen dat het aantal maanden dat u niet mag rijden snel oploopt. Uiteraard gaat het hier om richtlijnen. Juist door de inbreng van een advocaat kan de rechter of officier van justitie besluiten een kortere rijontzegging op te leggen. De rechter kan daarbij bepalen dat een deel van de straf voorwaardelijk is. Daarbij geldt dan een proeftijd van meestal 2 jaar. Gaat u binnen die termijn opnieuw in de fout, dan krijgt de eerder voorwaardelijk aan u opgelegde rijontzegging alsnog voor uw kiezen. Ook krijgt u een rijontzegging en een geldboete voor het nieuwe feit. Dat betekent dus veel langer niet rijden!  

Straffen snelheidsovertreding

Hoe lang rijontzegging bij snelheidsovertreding?

Elders op deze pagina kunt u zien welke geldboete u kunt verwachten bij het plegen van een snelheidsovertreding binnen en buiten de bebouwde kom en op snelwegen. Naast een geldboete kan er ook een rijontzegging worden opgelegd variërend van twee maanden tot een jaar. Hieronder treft u de tabel met rijontzeggingen aan.

De duur van de rijontzegging hangt samen met een aantal factoren. In de eerste plaats natuurlijk de mate waarin de snelheid werd overschreden. Maar ook de vraag of u binnen twee jaar na afdoening van een eerdere overtreding al eerder bent veroordeeld voor een snelheidsovertreding speelt daarbij een rol. Laat een advocaat u adviseren over het te voeren verweer. De straffen in de tabel zijn gebaseerd op een richtlijn van het OM waar in bijzondere gevallen van kan worden afgeweken. Een gespecialiseerde advocaat kan u daar meer over vertellen.

  31 – 49 km/u 50 – 60 km/u 60 – 70 km/u 100 km/u of meer
1ste overtreding Alleen boete 3 mnd OBM 5 mnd OBM 6 mnd OBM
2de overtreding 2 mnd OBM 5 mnd OBM 7 mnd OBM 8 mnd OBM
3de overtreding 4 mnd OBM 7 mnd OBM 9 mnd OBM 10 mnd OBM
4de overtreding 6 mnd OBM 8 mnd OBM 10 mnd OBM 12 mnd OBM

Boetes snelheidsovertreding buiten bebouwde kom

Het overschrijden van de maximumsnelheid levert hoge geldboetes en rijontzeggingen op. In de tabel hieronder treft u de geldboetes aan voor snelheidsovertredingen buiten de bebouwde kom en bij wegwerkzaamheden. Naast de geldboete worden er ook rijontzeggingen opgelegd.

Snelheidsovertreding Buiten bebouwde kom Wegwerkzaamheden 
50 - 54 km/u €    770,00 €    890,00
55 - 59 km/u €    880,00 € 1.000,00
60 - 64 km/u € 1.000,00 € 1.200,00
65 - 69 km/u € 1.150,00 € 1.350,00
70 - 74 km/u € 1.250,00 € 1.450,00
75 - 79 km/u € 1.400,00 € 1.650,00
80 - 84 km/u € 1.500,00 € 1.850,00
85 - 89 km/u € 1.700,00 € 2.100,00
90 - 94 km/u € 1.850,00 € 2.300,00
95 - 99 km/u € 2.150,00 € 2.500,00
Meer dan 100 km/u + € 200,00 per 5 km/u  + € 200,00 per 5 km/u

Boetes snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom

Het overschrijden van de maximumsnelheid levert hoge geldboetes en rijontzeggingen op. Zeker als de overtreding binnen de bebouwde kom wordt gepleegd. In de tabel hieronder treft u de geldboetes aan voor snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom, bij wegwerkzaamheden en op woonerven en 30 kilometerzones. Naast de geldboete zullen er ook rijontzeggingen worden opgelegd.

Snelheidsovertreding Binnen bebouwde kom Wegwerkzaamheden 30 km zone en erf
50 - 54 km/u  €    800,00  €    980,00  €    980,00
55 - 59 km/u  €    960,00  € 1.150,00  € 1.150,00
60 - 64 km/u  € 1.050,00  € 1.300,00  € 1.300,00
65 - 69 km/u  € 1.200,00  € 1.400,00  € 1.400,00
70 - 74 km/u  € 1.350,00  € 1.500,00  € 1.500,00
75 - 79 km/u  € 1.450,00  € 1.750,00  € 1.750,00
80 - 84 km/u  € 1.650,00  € 1.950,00  € 1.950,00
85 - 89 km/u  € 1.850,00  € 2.200,00  € 2.200,00
90 - 94 km/u  € 2.100,00  € 24000,00  € 24000,00
95 - 99 km/u  € 2.350,00  € 2.800,00  € 2.800,00
Meer dan 100 km/u  + € 200,00 per 5 km/u  + € 200,00 per 5 km/u

Boetes snelheidsovertreding op snelwegen

Het overschrijden van de maximumsnelheid levert hoge geldboetes en rijontzeggingen op. In de tabel hieronder treft u de geldboetes aan voor snelheidsovertredingen op snelwegen. Naast de geldboetes zullen er ook forse rijontzeggingen worden opgelegd. De geldboetes kunnen oplopen tot meer dan € 2.300,-.

Snelheidsovertreding Snelwegen Wegwerkzaamheden (*info)*
50 - 54 km/u €    700,00 €    810,00
55 - 59 km/u €    800,00 €    980,00
60 - 64 km/u €    920,00 € 1.100,00
65 - 69 km/u € 1.000,00 € 1.200,00
70 - 74 km/u € 1.150,00 € 1.350,00
75 - 79 km/u € 1.250,00 € 1.450,00
80 - 84 km/u € 1.400,00 € 1.650,00
85 - 89 km/u € 1.500,00 € 1.800,00
90 - 94 km/u € 1.700,00 € 2.000,00
95 - 99 km/u € 2.000,00 € 2.300,00
Meer dan 100 km/u + € 200,00 per 5 km/u  + € 200,00 per 5 km/u

Straffen rijden met drugs

Voor het rijden onder invloed van drugs worden zware straffen opgelegd. In de tabel die u hier kunt downloaden, kunt u lezen wat u te wachten staat na het rijden onder invloed van drugs. Ook is er een tabel voor het rijden onder invloed van een combinatie van alcohol en drugs.

Het Openbaar Ministerie hanteert zelfs voor de "lichte gevallen" van rijden onder invloed van drugs een onvoorwaardelijke rijontzegging van tenminste zes maanden. Is het de tweede keer dat u met drugs achter het stuur bent aangehouden, dan eist de Officier van Justitie tenminste acht maanden rijontzegging. Is er sprake van een combinatie van alcohol en drugs dan of van verschillende soorten drugs die in combinatie met elkaar zijn gebruikt, dan volgt een taakstraf van 60 uur en een rijontzegging van een jaar.


Ontzegging rijbevoegdheid

Wie een rijontzegging krijgt opgelegd mag geen enkel motorvoertuig meer besturen.

"Toen mijn rijbewijs werd ingevorderd realiseerde ik mij pas hoe afhankelijk is eigenlijk van mijn rijbewijs ben. Mijn advocaat kon de schade gelukkig beperken." 
- J. de Vries Amersfoort

Een rijontzegging is een totaalverbod om gedurende een door de rechter te bepalen tijd een motorvoertuigen te besturen. De strafbepalingen zijn opgenomen in artikel 175 e.v. van de Wegenverkeerswet. Wie tijdens een rijontzegging of tijdens de toch gaat rijden, maakt zich schuldig aan een misdrijf


Rijbewijs ingevorderd. Wat nu?

Bij een forse snelheidsovertreding over bij rijden onder invloed kan de politie uw rijbewijs invorderen.

Rijdt u meer dan 50 kilometer te snel of heeft u teveel gedronken, dan vordert de politie uw rijbewijs in. Kijk voor meer informatie over een ingevorderd rijbewijs op www.rijbewijsingevorderd.nl 


Rijontzegging, boetes en taakstraf

Te snel gereden.

Wie te snel rijdt, kan rekenen op een rijontzegging. Toch wordt niet meteen een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd. Lichte snelheidsovertredingen worden afgedaan met een geldboete. Vanaf 30 kilometer te snel loopt het rijbewijs gevaar.

Rijdt u meer dan 50 kilometer te snel, dan wordt door de politie uw rijbewijs ingevorderd. Er wacht u dan een onvoorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. Heeft u meer dan 70 kilometer te snel gereden of is het niet de eerste keer? Dan moet u er op rekenen dat u vier maanden niet mag rijden. Uiteraard gaat het hier om richtlijnen. Juist door de inbreng van een advocaat kan de rechter of officier van justitie besluiten een lagere rijontzegging op te leggen. De rechter kan daarbij bepalen dat een deel van de straf voorwaardelijk is. Daarbij geldt dan een proeftijd van meestal 2 jaar. Gaat u binnen die termijn opnieuw in de fout, dan wordt de eerder voorwaardelijk aan u opgelegde rijontzegging alsnog ten uitvoer gelegd. Ook krijgt u een rijontzegging en een geldboete voor het nieuwe feit. Dat betekent langer niet rijden!  

Straffen snelheidsovertreding

rijontzegging.nl/straffen

Wat is een voorwaardelijke rijontzegging?

Een rijontzegging kan zowel voorwaardelijk als onvoorwaardelijk worden opgelegd. Ook een combinatie is mogelijk. Hoe zit het nu precies met die voorwaardelijke rijontzegging?

Een rechter kan besluiten om aan een verdachte een geheel voorwaardelijke of deels voorwaardelijke rijontzegging op te leggen. Dat betekent dat de ontzegging van de rijbevoegdheid wel wordt opgelegd, maar als de verdachte zich aan de voorwaarden houdt, wordt de straf niet ten uitvoer gelegd. Een voorbeeld. Iemand rijdt 70 kilometer te snel en zou volgens de richtlijnen een onvoorwaardelijke rijontzegging van vier maanden moeten krijgen. Omdat het de eerste keer is en de verdachte zijn rijbewijs dringend nodig heeft voor zijn werk, besluit de rechter de helft van de straf voorwaardelijk op te leggen. Daarbij stelt hij een proeftijd van twee jaar vast. Als de verdachte voor het einde van de proeftijd niet opnieuw in de fout gaat, worden de twee maanden die nog op de lat stonden, niet ten uitvoer gelegd.   


Veel gestelde vragen

 • Rijbewijs na 10 dagen terug?

  Wanneer uw rijbewijs ingevorderd is dan krijgt u dat niet automatisch binnen 10 dagen terug.

  Het is een veelgehoord misverstand dat een ingevorderd rijbewijs automatisch binnen tien dagen door de Officier van justitie wordt teruggegeven. Niets is minder waar! Ook hoeft de Officier van Justitie niet binnen tien dagen te reageren. Wel moet hij binnen tien dagen een beslissing nemen of hij het rijbewijs inhoudt of niet. In vrijwel alle gevallen blijft het rijbewijs ingehouden. Dat u daarvan pas na tien dagen bericht krijgt, betekent dus niet dat u het rijbewijs terug moet krijgen.

 • Kunt u mij garanderen dat ik mijn rijbewijs eerder terugkrijg?

  Wij kunnen helaas geen garanties geven. Daarvoor zijn wij veel te veel afhankelijk van de betreffende Rechter of Officier van Justitie.

  Op basis van onze jarenlange ervaring kunnen wij natuurlijk wel een goede inschatting maken van uw mogelijkheden. Als wij uw zaak kansloos vinden, dan beginnen wij er niet aan.

 • Wat gebeurt er als ik toch ga rijden tijdens een rijontzegging?

  Wie gaat rijden tijdens een rijontzegging, met een ingevorderd rijbewijs of wanneer het rijbewijs ongeldig is verklaard, pleegt een misdrijf.

  Justitie neemt het rijden tijdens een rijontzegging of terwijl het rijbewijs is ingevorderd of ongeldig verklaard terecht hoog op. Overtreding van artikel 9 van de Wegenverkeerswet is een misdrijf. Standaard wordt er twee weken gevangenisstraf gevorderd. Ga dus niet rijden als de rijbevoegdheid is ontzegd, na invordering van uw rijbewijs of wanneer uw rijbewijs ongeldig is verklaard.

 • Van de rechter krijg ik het rijbewijs terug. Mag ik gelijk weer rijden?

  Als de rechter heeft bepaald dat u weer mag rijden, moet u altijd wachten totdat u het rijbewijs feitelijk weer in handen heeft.

  Als de rechter, bijvoorbeeld naar aanleiding van een door uw advocaat ingediend klaagschrift, heeft bepaald dat u weer mag rijden, moet u echt wachten totdat u het rijbewijs weer via de post thuis heeft gekregen. Gaat u eerder rijden, dan pleegt u een misdrijf waar u twee weken gevangenisstraf voor krijgt.


Straffen rijden onder invloed en snelheidsovertredingen (kopie)

Op deze pagina vindt u de straffen die u kunt verwachten wanneer u heeft gereden onder invloed van alcohol of wanneer u de maximumsnelheid fors heeft overschreden. Let wel: het betreft hier richtlijnen waar door de rechter en officier van justitie van kan worden afgeweken. Loopt uw rijbewijs gevaar? Raadpleeg dan altijd een gespecialiseerde advocaat.

Oriëntatiepunten normaal bestuurder (> 5 jaar rijbewijs)

Schaal

AAG (Ugl)

BAG (‰)

Bedrag

OBM

taakstraf/gevangenisstraf

I

235 - 350

0,54 - 0,80

€ 300,--

-

-

II

351 - 435

0,81 - 1,00

€ 420,--

-

 

III

436 - 500

1,01 - 1,15

€ 550,--

-

 

IV

501 - 570

1,16 - 1,30

€ 650,--

3 mnd OV

 

V

571 - 650

1,31 - 1,50

€ 650,--

6 mnd vw

 

VI

651 - 715

1,51 - 1,65

€ 750,--

6 mnd ov

 

VII

716 - 785

1,66 - 1,80

€ 850,--

7 mnd ov

 

VIII

786 - 865

1,81 - 2,00

€ 950,--

8 mnd ov

 

IX

866 - 945

2,01 - 2,15

€ 1.000,--

9 mnd ov

 

X

946 - 1020

2,16 - 2,35

€ 1.100,--

10 mnd ov

 

XI

1021 - 1090

2,36 - 2,50

-

12 mnd ov

60 uur/30 dgn

XII

1091 - 1195

2,51 - 2,75

-

15 mnd ov

70 uur/35 dgn

XIII

1196 en hoger

2,76 en hoger

-

18 mnd ov

80 uur/40 dgn

Met een advocaat staat u er op de zitting niet alleen voor.

Wij helpen u graag verder

Neem contact met ons op
Een rijontzegging heeft grote impact.

Schakel daarom tijdig hulp in.

Wanneer de Rechter of de Officier van Justitie u een rijontzegging heeft opgelegd, heeft dat doorgaans grote gevolgen voor uw dagelijks leven. U kunt niet meer op uw werk komen, de kinderen niet meer naar school brengen en ook in de weekenden gaat uw sociale leven gebukt onder het feit dat u niet meer mag autorijden.

Maar geen nood: Wij kunnen u helpen een rijontzegging te voorkomen of uw rijbewijs eerder terug te krijgen.

Vraag vrijblijvend advies op 085 130 7039

Lees meer

Wat klanten zeggen

Tarieven voor bijstand

Meestal een vaste prijs voor de behandeling van uw zaak.

 • OM-zitting
 • vanaf € 750,- excl. BTW
 • Wij helpen bij de zitting van het Openbaar Ministerie

 • Bestellen
 • Zitting
 • vanaf € 850,- excl. BTW
 • Bijstand ter zitting van de Kanton- of Politierechter.

 • Bestellen
 • Hoger Beroep
 • vanaf € 950,- excl. BTW
 • Laat u bijstaan tijdens het hoger beroep in uw zaak.

 • Bestellen

Neem contact met ons op

We horen graag van u