Antwoord op de meest gestelde vragen


Veel gestelde vragen

 • Hoelang is de rijontzegging bij een snelheidsovertreding?

  Hoe lang u niet mag rijden na het plegen van een forse snelheidsovertreding, hangt af van de gereden snelheid en of u al dan niet eerder bent bekeurd.

  Klik op de afbeelding voor een overzicht van de straffen voor een snelheidsovertreding. Ziet het er naar uit dat u een rijontzegging te wachten staat, neem dan contact met ons op voor advies of bijstand. Meer hierover op de pagina straffen

 • Hoe lang rijontzegging bij alcohol in het verkeer?

  De duur van de rijontzegging bij rijden onder invloed van alcohol is afhankelijk van de hoogte van de uitslag van de ademanalyse. In onderstaande tabel kunt u aflezen wat u als gevorderde bestuurder te wachten staat. Let wel: het gaat om richtlijnen. Met behulp van een ervaren rijbewijsadvocaat kan de rijontzegging vaak aanzienlijk korter worden.

  Schaal

  AAG (Ugl)

  BAG (‰)

  Boete

  Ontzegging

  werkstraf/celstraf

  I

  235 - 350

  0,54 - 0,80

  € 300,--

  -

  -

  II

  351 - 435

  0,81 - 1,00

  € 420,--

  -

   

  III

  436 - 500

  1,01 - 1,15

  € 550,--

  -

   

  IV

  501 - 570

  1,16 - 1,30

  € 650,--

  -

   

  V

  571 - 650

  1,31 - 1,50

  € 650,--

  6 mnd vw

   

  VI

  651 - 715

  1,51 - 1,65

  € 750,--

  6 mnd ov

   

  VII

  716 - 785

  1,66 - 1,80

  € 850,--

  7 mnd ov

   

  VIII

  786 - 865

  1,81 - 2,00

  € 950,--

  8 mnd ov

   

  IX

  866 - 945

  2,01 - 2,15

  € 1.000,--

  9 mnd ov

   

  X

  946 - 1020

  2,16 - 2,35

  € 1.100,--

  10 mnd ov

   

  XI

  1021 - 1090

  2,36 - 2,50

  -

  12 mnd ov

  60 uur/30 dgn

  XII

  1091 - 1195

  2,51 - 2,75

  -

  15 mnd ov

  70 uur/35 dgn

  XIII

  1196 en hoger

  2,76 en hoger

  -

  18 mnd ov

  80 uur/40 dgn

 • Hoelang rijontzegging alcohol beginnend bestuurder?

  Voor een beginnend bestuurder gelden strengere normen dan voor bestuurders die langer dan vijf jaar hun rijbewijs hebben. De duur van de rijontzegging is afhankelijk van de uitslag van de ademanalyse. In onderstaande tabel vindt u een indicatie van de straf bij alcohol in het verkeer. Het gaat om richtlijnen. Met behulp van een ervaren rijbewijsadvocaat, kan de duur van de rijontzegging vaak behoorlijk worden bekort.

  Straffen rijden onder invloed beginnende bestuurders motorrijtuig.

  Schaal

  AAG (Ugl)

  BAG (‰)

  Bedrag

  OBM

  taakstraf/gevangenisstraf

  I

                 95 - 350

             0,22 – 0,80

  € 300,--

  -

  -

  II

  351 - 435

  0.81 – 1.00

  € 350,--

  6 mnd vw

   

  III

  436 - 500

  1.01 – 1.15

  € 450,--

  6 mnd vw

   

  IV

  501 - 570

  1.16 – 1.30

  € 550,--

  6 mnd vw

   

  V

  571 - 650

  1.31 – 1.50

  € 650,--

  6 mnd ov

   

  VI

  651 - 715

  1.51 – 1.65

  € 750,--

  6 mnd ov

   

  VII

  716 - 785

  1.66 – 1.80

  € 850,--

  7 mnd ov

   

  VIII

  786 - 865

  1.81 – 2.00

  € 950,--

  8 mnd ov

   

  IX

  866 - 945

  2.01 – 2.15

  € 1.000,--

  9 mnd ov

   

  X

  946 - 1020

  2.16 – 2.35

  € 1.100,--

  10 mnd ov

   

  XI

  1021 - 1090

  2.36 – 2.50

  -

  12 mnd ov

  60 uur/30 dgn

  XII

  1091 - 1195

  2.51 – 2.75

  -

  15 mnd ov

  70 uur/35 dgn

  XIII

  > 1195

  > 2.75

  -

  18 mnd ov

  80 uur/40 dgn

 • Kan ik een rijontzegging alleen voor de weekenden krijgen?

  Wij krijgen vaak de vraag of het mogelijk is alleen een een rijontzegging van vrijdagavond tot maandagochtend te krijgen.

  De zogenaamde weekendontzegging bestaat helaas niet. U krijgt een rijontzegging of niet. Heel vroeger bestond er wel zoiets als een weekendontzegging, maar omdat dit niet te handhaven is, is men daar mee gestopt. 

 • Welke snelheidsovertredingen tellen mee?

  Niet elke snelheidsovertreding wordt door justitie op uw strafblad genoteerd. Wanneer u kleine snelheidsbekeuringen heeft, tellen die niet mee bij de vraag of u eerder wegens een snelheidsovertreding met justitie in aanraking bent geweest.

  Globaal kunt u er van uitgaan dat snelheidsoverschrijdingen tot 30 km per uur niet worden genoteerd op uw strafblad. Op snelwegen geldt de limiet van 40 km te hard. Rijdt u harder en wordt u geflitst of staande gehouden, dan wordt deze overtreding genoteerd in de Justitiële Documentatie, in de volksmond: het strafblad. Gaat u vaker in de fout, dan heeft dat consequenties voor de hoogte van de straf.

 • Wanneer wordt rijbewijs ingevorderd?

  Er zijn grofweg drie redenen waarom het rijbewijs kan worden ingenomen: te snel rijden, rijden na gebruik van alcohol en\of drugs en het in het gevaar brengen van het verkeer.

  Als u de  maximumsnelheid met meer dan 50 kilometer per uur overschrijdt, is de politie verplicht om het rijbewijs in te vorderen. Datzelfde gebeurt als u met teveel alcohol op heeft gereden. Is de uitslag van de ademanalyse 570 U\gl of hoger, dan raakt, wordt uw rijbewijs ingevorderd. Voor beginnend bestuurders is de grens 350 U\gl. Tenslotte wordt uw rijbewijs ingevorderd als u het verkeer in gevaar heeft gebracht. Dat kan omdat u een verkeersongeval heeft veroorzaakt. Maar ook als u als motorrijder een zogenaamde Wheelie maakt, kan dat betekenen dat uw rijbewijs afgepakt wordt.

 • Kan ik zelf een brief sturen naar Officier van justitie?

  Onze ervaring is dat het weinig zin heeft om zelf met de officier van justitie te gaan corresponderen. In de meeste gevallen krijgt u bericht dat het rijbewijs voor een aantal maanden ingehouden blijft.

  De officier van justitie hanteert richtlijnen bij het vaststellen van de duur van de inhouding van het rijbewijs. Bij het rijden onder invloed is dat al snel tenminste vier tot zes maanden. Bij snelheidsovertredingen blijft het rijbewijs, als het aan justitie ligt, doorgaans tenminste twee tot vier maanden ingehouden. 

 • Mijn rijbewijs binnen 10 dagen terug?

  Helaas is het niet zo dat u uw rijbewijs automatisch binnen 10 dagen terugkrijgt.

  Als uw rijbewijs is ingevorderd, stuurt de politie dit samen met het proces-verbaal, binnen 10 dagen naar het CVOM. Dit is de Centrale Verwerkingseenheid van het Openbaar Ministerie. Een daaraan verbonden officier van justitie neemt binnen 10 dagen een beslissing over hoe lang uw rijbewijs ingehouden blijft. 

 • Ik heb niet binnen 10 dagen bericht gehad. Wat nu?

  De Officier van Justitie hoeft alleen binnen tien dagen te beslissen over de inhouding van uw rijbewijs. Er is geen termijn waarbinnen hij dat aan u moet meedelen. Het bericht kan zelfs weken later komen.

  Als u een advocaat inschakelt dan krijgt hij inzicht in het proces-verbaal. Hij kan ook zien of de officier van justitie binnen 10 dagen een beslissing heeft genomen. 

 • Ik ben binnen vijf jaar twee keer met alcohol gepakt. Wat nu?

  Het kan ernstige gevolgen hebben als u binnen vijf jaar twee keer wordt aangehouden na het gebruik van alcohol of drugs.

  Wie binnen vijf jaar twee keer wordt veroordeeld voor rijden onder invloed raakt definitief zijn rijbewijs kwijt als het adem-alcoholgehalte de tweede keer hoger is dan 570 U/gl. Dit heet de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten. Uw rijbewijs wordt dan geheel ongeldig. U moet gekeurd worden door het CBR en opnieuw theorie- en praktijkexamen doen.  

 • Kan een agent die alleen is mij bekeuren?

  Een opsporingsambtenaar die alleen is, kan heel goed bekeuringen uitdelen.

  De verbalisant kan ook als hij alleen is strafbare feiten constateren en daarvan proces-verbaal opmaken. Hij legt de overtreding of het misdrijf dat hij constateert vast in een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal. Omdat de verbalisant bij zijn installatie een eed heeft afgelegd, hecht de rechter zeer veel waarde aan zijn proces-verbaal. U kunt dus wel degelijk worden veroordeeld als een opsporingsambtenaar alleen is.

 • De agent kon mij niets laten zien van de overtreding.

  Het is niet nodig dat een agent of opsporingsambtenaar u een foto of iets anders van de overtreding laat zien. Ook hoeft hij u niet de uitslag op de lasergun te tonen.

  Wanneer een opsporingsambtenaar een strafbaar feit constateert, maakt hij daarvan een proces-verbaal op dat als wettig bewijs geldt. (Zie ook de vorige vraag).

 • Ik heb de ademanalyse of bloedproef geweigerd

  Het weigeren van de ademanalyse of bloedproef wordt door justitie heel hoog opgenomen.

  Omdat degene die de ademanalyse of bloedproef weigert er niet beter af mag komen dan degene die wel zijn medewerking verleent, worden er hoge straffen opgelegd voor het weigeren van de ademanalyse of bloedproef. Schakel dus altijd een advocaat is als u de ademanalyse geweigerd heeft of niet deel heeft genomen aan de bloedproef. 

   

 • Ik moet naar de OM-zitting. Wat kan ik verwachten?

  U heeft een oproep gehad van de officier van justitie om naar een OM-zitting te komen.

  U heeft een strafbaar feit begaan en de officier van justitie zal proberen daarvoor een strafbeschikking aan te bieden. De officier doet een strafvoorstel dat ook een rijontzegging, geldboete en/of taakstraf kan omvatten. U bent niet verplicht dat voorstel te accepteren. Het is verstandig een advocaat mee te nemen naar deze zitting. Hij kan u adviseren of u wel of niet met het voorstel akkoord moet gaan. 

 • Ik heb bericht gehad van het CBR

  Wie met veel te veel alcohol op achter het stuur is aangetroffen of gereden heeft onder invloed van drugs, moet rekening houden met een interventie van het CBR.

  Het CBR kan een cursus opleggen of een onderzoek instellen naar uw geschiktheid. Het is verstandig om door een advocaat te laten onderzoeken of het CBR u wel zo'n maatregel mocht opleggen. Het komt voor dat er fouten in het onderzoek zijn gemaakt waardoor het CBR u geen maatregel mocht opleggen.

 • Kan ik in beroep of verzet?

  Of het verstandig is in hoger beroep tegen een vonnis of in verzet tegen een strafbeschikking te gaan, kan alleen worden beoordeeld aan de hand van het proces-verbaal.

  Hoger beroep geeft geen garantie op een gunstiger uitspraak. In sommige gevallen, kan de rechter in het hoger beroep zelfs een zwaardere straf opleggen. Denk bij het instellen van hoger beroep wel aan de beroeps- of verzettermijn. Deze bedraagt doorgaans 14 dagen!


Bel nu voor meer informatie: 085 4017633